σακκενδυτώ

-έω, Μ
φορώ σάκο.
[ΕΤΥΜΟΛ. < σάκ(κ)ος + -ενδυτῶ (< -ενδυτος < ἐνδύω), πρβλ. ῥακ-ενδυτῶ].

Dictionary of Greek. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.